БНБ очаква почти нулев ръст на БВП през 2023 г.

Годишната инфлация за тази година се предвижда да възлезе на 14,9 на сто

Новини
18:06 - 14 Октомври 2022
2336
БНБ очаква почти нулев ръст на БВП през 2023 г.

В редовната си тримесечна икономическа прогноза БНБ предвижда растежът на реалния БВП на България да се забави до 2,8 на сто през 2022 г. и до 0,1 на сто през 2023 г., съобщава Централната банка.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се предвижда да възлезе на 14,9 на сто в края на 2022 г., и макар и темпът на нарастване на ХИПЦ да се забави до 4,1 на сто в края на 2023 г., средно за годината инфлацията ще остане висока (7,6 на сто).

В края на 2024 г. е възможно допълнително забавяне на инфлацията до 3,4 на сто, смятат експертите на БНБ.

Фактор за подкрепа на икономическата активност през 2023 г. е очакваното усвояване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

През 2024 г. ръстът на БВП ще се ускори до 3,4 на сто.

За по-ниския растеж на икономическата активност през 2022 г. ще допринасят намаляването на износ и забавянето на растежа на частното потребление заради инфлацията. Тази динамика ще бъде само частично компенсирана от очаквания по-силен растеж на правителственото потребление, както и от същественото натрупване на запаси в икономиката пак заради инфлацията и несигурността в глобалните вериги за доставки.

Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена към 30 септември и се основава на допускания за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни стокови групи на международните пазари към 9 септември. Продължаването и ескалацията на войната в Украйна създава по-голяма от обичайната несигурност в прогнозираните стойности на покозателите, чиято динамика е силно повлияна от заложените в прогнозата технически допускания.

В базисния сценарий на прогнозата не са включени негативни ефекти върху българската икономика, които биха възникнали в резултат на евентуален недостиг на природен газ в страната.

В прогнозата не се отчита потенциалното влияние на политическата несигурност в България върху икономическата активност и инфлацията. 

В БНБ очакват външното търсене на български стоки и услуги да отчете растеж с 2,9 на сто през 2022 г., последван от спад от 0,1 на сто през 2023 г. и възстановяване на растежа до 4,1 на сто през 2024 г.

Цените на суровините на международните пазари продължават да се характеризират с високи колебания, като включените в допусканията цени на фючърсни договори дават знаци, че при повечето суровини те ще останат трайно над нивата си от 2021 г., смятат в Централната банка.