БНБ затегна правилата за отпускане на ипотечни заеми

Задължи всички банки да дават заем само при спазване на 6 задължителни критерия и да се отчитат на всеки три месеца

Топ
19:25 - 20 Май 2024
3154
БНБ затегна правилата за отпускане на ипотечни заеми

На поне 6 критерия трябва да отговаря всеки, който иска да получи ипотечен заем. Това реши на свое заседание УС на БНБ, съобщиха от централната банка.

Основанието за това е ясно изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

С решението на БНБ, изброените изисквания стават задължителни за банките и клоновете, извършващи дейност у нас. Отговарянето на тези критерии ще бъде проследявано за всеки отпуснат  заем, докато той бъде погасен. Те са задължителни и при предоговаряне на стари заеми.

Критериите, по които ще се преценява дали един кредит е прекалено рисков или може да бъде отпуснат са : съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане, съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане, съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане, съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя, съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя и максимален срок по договора за кредит.

С решението си УС на БНБ е приела и методика за изчисляване и задължава банките да се отчитат на всеки три месеца, както за всеки отпуснат заем поотделно, така и общо за всички кредити. Централната банка ще упражнява строг надзор върху спазването на правилата, гласи още решението.

В решението изрично се подчертава, че взетите мерки дотук гарантират стабилността и капиталовата адекватност на банките, въпреки кредитния бум.