ЦИК разреши гласуване с копия на бюлетини

Не стигнаха изборните книжа в няколко селища

Новини
20:15 - 27 Октомври 2019
2582
ЦИК разреши гласуване с копия на бюлетини

Бюлетините не стигнаха за всички гласоподаватели в няколко населени места и ЦИК разреши на тези места да се гласува в копирани бюлетини.

Вота си и такива книжа дадоха жителите на кметство Логодаж, община Благоевград и кметство Татарево и кметство Брягово, община Първомай

Заради недостига на официални изборни книжа ЦИК е указала на ОИК - Благоевград и ОИК - Първомай да приемат решения за упълномощаване на членове на ОИК, които съвместно с председателя на СИК да направят копия на бюлетините, с които да гласуват негласувалите до момента избиратели.

Описаните действия следва да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината, да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването, нарежда ЦИК.