Държавният резерв купува гориво за 110 млн. лева

Актуални новини
13:17 - 19 Януари 2021
533
Държавният резерв купува гориво за 110 млн. лева

Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обяви поръчка за покупка на гориво за 104.3 млн. лв. Тя е за доставка на автомобилен бензин, зимен, клас "С". Отделно е обявена и по-малка поръчка за 7.9 млн. лв. за доставка на автомобилен бензин А 95Н, зимен, клас "С".

Прогнозното количество на голямата поръчка е до 97 505 тона ± 0.5 %, като възложителят си запазва правото да сключи договор до размера на осигурените финансови средства. А при втората поръчка прогнозното количество е до 7650 тона ± 0.5%. Крайният срок и на двата търга е до 22 януари.

Основната задача на резерва е да поддържа количество горива на склад, като те биват обновявани на определен период от време. Резервът купува през обществени поръчки и продава количествата си на склад през борсата.

Функциите на държавния резерв в частта му с поддържането на резерви от горива трябва да се поеме от бъдещата "Държавна петролна компания", която освен тази дейност ще се конкурира и с частните компании на пазара, като харчи пари от бюджета. В момента тя е в процес на учредяване.

Зад идеята за "Държавна петролна компания" застанаха двама министри, които впоследствие бяха отстранени - на финансите Владислав Горанов и на икономиката Емил Караниколов. Те дори обявиха намеренията да бъде изградена и верига от около 100 бензиностанции, като предприятието ще контролира и ще се конкурира с останалите частни играчи на пазара с пари от бюджета.

Новата държавна компания ще използва складовете на държавния резерв, като източници от изпълнителната власт твърдят, че не всички са в нужното пазарно и митническо състояние, като вече стана ясно, че предстои ремонт на базата в село Антон.

Бяха представени и сметки колко ще струва на гражданите новата държавна компания, като през настоящата 2021 г. тя ще получи 50 млн. лв. А за 2022 и 2023 г. новият държавен мастодонт ще получи по 30 млн. лв.

От въпросните 50 млн. лв. 2 млн. лв. ще са за персонал, 537.8 хил. лв. за издръжка на администрацията (материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, наеми и др.), 12 млн. лв. разходи за издръжка на петролните бази (застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 15 млн. лв. прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и нефтопродукти.

Еднократни капиталови разходи - за обезпечаване на дейността на предприятието (компютри, многофункционални устройства, сървъри, автомобили, програмни продукти, лицензи) 821.1 хил. лв. и 18.7 млн. лв. за завършване на започналия през предходни години основен ремонт на петролните бази.