Децата са 17% от населението в България през 2022 г.

Най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София и Пловдив

Новини
14:55 - 01 Юни 2023
1783
Децата са 17% от населението в България през 2022 г.

В България живеят общо 1 099 696 деца, което е 17,1% от населението у нас към 2022 г. Това сочат данните от проучване на Националния статистически институт, представени по повод деня на детето - 1 юни.

Изследването обхваща всички деца от 0 до 17 години.

Към 7 септември 2021 г. 2 235 322 (78%) от домакинствата в страната са без деца под 16 години. Домакинствата с деца под 16 години са 630 386 броя и намаляват със 72 938 спрямо 2011 г. В 62,3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

През 2022 г. са регистрирани 56 917 родени деца, като 99,4% от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят им намалява с 2082 деца, или с 35%.

Броят на родените здрави момчета е 28 923 и е с 1250 по-голям от този на момичета. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12,2‰, София (столица) - 10‰, и Пловдив - 9,7‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян - 5,1‰, Видин - 6,8‰, и Перник - 6,9‰.

По данни на Евростат коефициентът на раждаемост общо за ЕС през 2021 г. е 9,1‰. Най-високо равнище на раждаемост има Ирландия - 12‰, следвана от Кипър - 11,4‰, Франция и Швеция - по 11‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия - 6.8‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години) за 2022 г. в страната е 1 278 412, като спрямо 2021 година намалява с 8185, а спрямо 2011 г. - с 372 063.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, намалява от 3015 през 2021 г. на 2871 през 2022 г. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години нарастват от 2278 през 2021 г. на 2410 през 2022 г.

Половината от ражданията през 2022 г. (49,4%) са първи за майката, 36,9% - втори, а 13,3% - трети и от по-висока поредност.

През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27,6 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22,5 години за област Сливен до 30,7 години за област София (столица). Регистрирани са 1052 случая на многоплодни раждания, което е с 48 случая повече, отколкото през 2021 година. При 1040 от случаите са родени по две деца, а при 12 - по три.