ЕЦБ: Няма да има промяна по лихвите

Актуални новини
16:20 - 24 Септември 2020
862
ЕЦБ: Няма да има промяна по лихвите

Основните лихвени проценти ще останат без промяна. Това стана ясно от икономическия бюлетин на Европейската централна банка, публикуван на страницата на Българска народна банка. 

В бюлетина си ЕЦБ отбелязва, че вече се наблюдава значително, макар и непълно възстановяване на икономическата активност. Тя остава под нивата отпреди пандемията. „Докато в преработващата промишленост активността продължи да се подобрява, инерцията в сектора на услугите бележи известен спад", пишат експертите от ЕЦБ, като допълват, че все още има несигурност. Вътрешното търсене в еврозоната бележи значително възстановяване спрямо ниските си нива, въпреки че потребителските разходи и бизнес инвестициите са все още затруднени. От ведомството предупреждават, че необходимостта от парично стимулиране остава.

Последните данни към края на юни 2020 г. показват, че икономиката на еврозоната се сви с 11.8% на тримесечна база.

Въпреки това има ръст на потреблението, както и оживление при промишленото производство и услугите. Очакванията са БВП в еврозоната да се свие с 8% през 2020 г., но да нарастне със съответно 5 и 3.2% през следващите две години. Прогнозите за световното БВП (без еврозоната) пък са, че то ще се свие с 3.7% през тази година и ще се увеличи с 6,2% и с 3,8% съответно през 2021 г. и 2022 г.

Според моментната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната се понижи до -0,2% през август от 0,4% през юли. Съществува вероятност през следващите месеци тя да остане отрицателна, преди отново да стане положителна в началото на 2021 г. Според експертите през 2020 г. инфлацията ще е 0.3%, докато през следващите 2 години ще се движи между 1-1.3 на сто.

Заради въведени антикризисни мерки, бюджетните разходи на много страни членки нарастнаха. Като резултат от сериозната фискална помощ и икономическия спад, бюджетният дефицит на сектор „държавно управление“ в еврозоната се очаква значително да се увеличи до 8,8% от БВП през 2020 г. в сравнение с 0,6% през 2019 г. През следващите години обаче съотношението на дефицита може да се понижи. То ще стигне 4,9% през 2021 г., а през 2022 г. - 3,6% от БВП.