Eвропарламентът зададе нови правила за мигрантите

Задължителни са вноските в общия европейски бюджет

Новини
19:40 - 10 Април 2024
2502
Eвропарламентът зададе нови правила за мигрантите

Европейският парламент одобри днес 10 законопроекта, свързани с новите правила за миграцията в ЕС. Правилата предвиждат задължително разпределение на бежанците или участие с вноски в общия европейски бюджет по въпросите на миграцията.

В съобщение на ЕП по този повод се отбелязва, че занапред държавите от ЕС под миграционен натиск ще могат да разчитат на помощ от останалите европейски страни, включително със средства и техника. Ще бъдат променени т. нар. правила от Дъблин, които определят коя страна отговаря за разглеждането на молбите за международна закрила. Законопроектът по този въпрос беше одобрен с 322 гласа "за", 266 "против" и 31 въздържали се. 

Въвеждат се също мерки за противодействие на миграцията, когато е използвана за дестабилизиране на ЕС. Този текст беше одобрен с 301 гласа "за", при 272 "против" и 46 въздържали се. 

Занапред мигрантите, които не отговарят на условията за влизане в ЕС, ще преминават процедура за проверка на границата с взимане на биометрични данни. Държавите в ЕС ще трябва да създадат независими възможности за наблюдение на спазването на основните права. Този законопроект беше подкрепен с 366 гласа "за", при 229 "против" и 26 въздържали се.

Въвеждането на нови правила за централизираната информационна система за присъди на чужденци беше одобрено с 414 гласа "за", при 182 "против" и 29 въздържали се.

Евродепутатите подкрепиха нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила в ЕС. Обработката на молбите за убежище на границите занапред ще трябва да бъде по-бърза, решиха те с 301 гласа "за", 269 "против" и 51 въздържали се.

Решението за връщане от границата на мигрантите, които нямат основание да влязат в ЕС, беше гласувано с 329 гласа "за", 253 "против" и 40 въздържали се.

Данните на пристигащите незаконно в ЕС, включително пръстови отпечатъци и лицеви изображения, ще се съхраняват в европейска база, където ще се отбелязва дали даден мигрант може да представлява заплаха за сигурността или е проявил насилие. Това решение беше одобрено с 404 гласа "за", при 202 "против" и 16 въздържали се.

ЕП подкрепи нови общоевропейски изисквания за признаване на статут на бежанец и на правата за закрила. Държавите в ЕС ще трябва да оценяват обстановката в страната на произход на мигранта според данни от Агенцията на ЕС за убежището, като предоставеният бежански статут ще се преразглежда постоянно. Кандидатите за закрила ще трябва да останат в държавата от ЕС, която отговаря за тяхната молба, или където е предоставена закрилата. Това решение беше гласувано с 340 гласа "за", 249 "против" и 34 въздържали се.

Държавите в ЕС ще трябва да осигурят сходни условия за приемане на търсещите убежище (жилище, образование и здравеопазване). Регистрираните кандидати за убежище ще могат да започнат работа най-късно шест месеца след подаването на молба. Условията на задържане и ограничаването на свободата на движение ще бъдат такива, че да обезсърчат кандидатите да се движат из ЕС, решиха евродепутатите с 398 гласа "за", 162 "против" и 60 въздържали се.

Държавите от ЕС ще предложат на доброволна основа да приемат бежанци, признати от ВКБООН, които ще пътуват законно, организирано и безопасно, реши ЕП с 452 гласа "за", при 154 "против" и 14 въздържали се.