Фондация "По-диви Родопи" разселила над 1000 елени през последното десетилетие

У нас
19:11 - 30 Май 2024
1171
Фондация "По-диви Родопи" разселила над 1000 елени през последното десетилетие

През последните десет години екипът на Фондация "По-диви Родопи" разсели над 1000 благородни елени и елени лопатари. Размерът и обхватът на популациите на елени в Източните Родопи продължават да се увеличават, а с него и положителното въздействие върху биоразнообразието. Това съобщават от фондацията днес.

Връщането на видовете в природата на Източни Родопи се осъществява съвместно с местни общности и ловни сдружения, като организацията планира да продължи с програмата за разселване и през следващите години.

Освободените животни се наблюдават с GPS предаватели, камери и проучвания на терен, което помага да се следи състоянието на двата вида.

Крайната цел е да се възстанови природата и естествените процеси в Родопите. Част от тези усилия за насочени към реинтродукцията и възстановяване на популации от ключови тревопасни животни, като освен благороден елен и елен лопатар в Източни Родопи са върнати и Европейски бизони и диви коне. Редица други видове, сред които лешояди, вълци, скални и морски орли, имат полза от увеличаването на дивите тревопасни.

Значително увеличение на обхвата на разпространение на двата вида показва нов доклад на Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие и ръководител на програмата за възстановяването на популацията на елени в проектния район. Обитаваната от благородните елени територията в природата на Източни Родопи се е увеличила близо десет пъти - от 100 - 150 квадратни километра до повече от 1500. Ареалът на елените лопатари се е увеличил около пет пъти - от 350 кв. км. до над 1500 кв. км. Това разширяване на местообитанията се допълва от естественото разселване на благородния елен, който се придвижва на изток от Западните Родопи и на елена лопатар, който разширява територията си от резервата Студен кладенец, където видът е бил върнат през 60-те години на миналия век.

"Тези резултати представляват крайъгълен камък за нашите дългосрочни усилия за възстановяване на дивата природа", споделя Аврамов.

Програмата по разселване на елените се извършва с подкрепата на НЛРС-СЛРБ и в сътрудничество с ЛРД Кърджали, Крумовград, Момчилград и Харманли и представлява успешен модел за сътрудничество. Ловните дружини и партньорите се ангажират да не ловуват елени най-малко пет години от последното пускане в техния ловен район. Фондацията ще продължи сътрудничеството си с всички ловни сдружения в региона за подобряване на наблюдението и управлението на елените след отпадане на забраните за лов. Това ще гарантира, че разселените елени и техните възстановени популации на елени продължават да се увеличават и разширяват обхвата си.