Горанов коригира броя на “богаташите” в България

Новите данни на МФ показват плачевното състояние на заплатите в страната

Новини
10:51 - 18 Октомври 2019
985
Горанов коригира броя на “богаташите” в България

Не 200 000, а по-малко от 18 000 българи получават месечна заплата над 9000 лева, сочат коригираните данни на Министерството на финансите. Ведомството коригира данните, които предостави като отговор на парламентарен въпрос, отправен към министър Горанов от Димитър Данчев. Депутатът от БСП искаше да разбере размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, както и платения данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) за 2018 г., припомня Economic.bg

На 1 октомври Министерството на финансите отговори писмено, а отговорът беше отразен широко от медиите. А причината беше, че според първата справка хората в България, плащащи подоходен данък върху доходи над 9000 лева месечно (бруто), са 192 985 човека, или 6,15% от плащащите данъци. А тези, взимащи между 2 и 9 хил. лв., според първата справка на Горанов бяха 328 384 души, или други 10.5% от работещите.

На 4 октомври, очевидно Министерството на финансите установява грешката си, и качва на сайта на парламента коригирана статистика (и двете са налични на сайта на НС, т.е. не се прави опит за прикриване на грешката). Новите данни обаче показват, че „богаташите“ с доход над 9000 лв. месечно са значително по-малко - едва 17 763 души, или едва 0,57% от плащащите данъци. А хората с личен доход между 2 и 9 хил. лв. (бруто) са 205 229 човека, или 6.54% от работещите.

Най-лошото в коригираните данни на МФ е, че те повишават броя на хората с брутна месечна заплата до 560 лв. (незнайно защо финансовото министерство дава данни за 2018 г., използвайки по-високата МРЗ за 2019 г.) с близо 200 000 човека. Т.е. през миналата година 1 688 923-ма души а получавали възнаграждение, близко до минимално определеното (за 2018 г. МРЗ беше 510 лв.).

Изчисленията на Economic.bg показват, че средният размер на нетната работна заплата (след приспадане на осигуровки и данъци), която получават тези близо 1.7 млн. плащащи данъци българи, е под 260 лв. (130 евро) месечно. Припомняме, че за 2018 г. правителството беше обявило линия на бедност, т.е. граница на оцеляване, от 321 лв. месечно.

В същото време тези близо 18 000 човека, сложени от МФ в графата на хората с доходи над 9000 лв., всъщност взимат средно (чисто) над 22,1 хил. лв. на месец. Тези хора са платили общо 506,4 млн. лв. подоходен данък за миналата година, а групата с брутни заплати до 560 лв., която е несравнимо по голяма, съвсем малко повече – 580 млн. лв.

Втората справка на Горанов размества числата при всички подоходни групи. Така хората, получаващи до 1000 лв. (бруто) вече са с 53 100 по-малко. На практика броят на българите, които получават такива заплати е 695 261.

Българите, на които средномесечното им брутно възнаграждение е между 3000 и 6000 лв. бруто месечно са увеличени с 66 440 човека. В първоначалния си отговор министър Горанов беше заявил, че са 144 128 души, а след това - 77 688 данъкоплатци.

Освен в общите групи на доходите, които получават българите, финансово министерство е допуснало грешка и при разбивката по възрастовите групи. По първоначални данни 209 202-ма младежи до 26 години са се осигурявали на 560 лв. Според актуализираните данни се вижда, че техния брой е 226 187, следователно ведомството е забравило да сметне 16 985 лв. младежи, които попадат в тази група.

Брой лица, платили ДДФЛ през 2018 г.

Спрямо годишната данъчна основа