Готви се важна промяна: Дисциплинарните уволнения вече ще са далеч по-лесни за работодателите

Новини
22:25 - 05 Август 2020
4357
Готви се важна промяна: Дисциплинарните уволнения вече ще са далеч по-лесни за работодателите

Нови изисквания, при които работодателят може да ни уволни дисциплинарно, въвежда промяна в Кодекса на труда, внесен за обсъждане в Народното събрание. В допълнителните разпоредби се уточнява прецизно какво означава понятието “системни нарушения на трудовата дисциплина”, което масово се ползва от работодателите като причина за дисциплинарно уволнение. И макар да са направени уж в полза на служителите, на практика работодателите вече ще могат да уволняват дисциплинарно далеч по-лесно провинили се работници.

За системни вече ще се считат “три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред”, четем в изменението на Кодекса на труда.

Други причини, за които може да ни уволнят дисциплинарно са три закъснения или напускания на работа в месеца за повече от 1 час; неявяване на работа в два последователни дни; ощетяване на гражданите от служители в търговията и услугите чрез измама и злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения.

Последният текст е силно обтекаем и на практика почти всеки работодател може да обвини служителя си, че му е уронил престижа - я с "непристойни" лични снимки или публично изразена политическа позиция във Фейсбук, я с набеждаване, че е изнесъл поверителна за фирмана информация, предупреждават експерти по трудово право.

Друга промяна в Кодекса на труда предвижда платен отпуска да се ползва след 4, а не както досега след 8 месеца стаж. Това ще важи и за държавните чиновници, заради което ще се направи и промяна в Закона за държавния служител.