КЕВР ще намали одобрените цени на ВиК операторите с ниска ефективност

Новини
15:34 - 07 Декември 2022
1144
КЕВР ще намали одобрените цени на ВиК операторите с ниска ефективност

През 2023 г. 15 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени.

За 5 регионални дружества се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Плевен, Русе, Смолян и Стара Загора, съобщиха от КЕВР.

Това предвиждат докладът на КЕВР и проектът за решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година.

При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете.

В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане – от МРРБ, Омбудсмана на Република България, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българската асоциация по водите, Съюзът на ВиК операторите, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и Община Бургас.

На откритото заседание част от представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че регулаторът трябва да отчете в по-голяма степен влошаването на цялостната икономическа среда с повишени разходи за електроенергия и материали, както и натрупаната инфлация.

Според други ВиК дружества измененията са оправдани и Комисията правилно е отчела изпълнението на показателите за дейността.

На общественото обсъждане представителят на МРРБ изтъкна, че преди намалението на цените за отделни оператори регулаторът трябва да извърши по-пълна проверка и да им даде конкретни указания във връзка с неизпълнението на изискванията.

Според Омбудсмана в условията на криза цените не трябва да бъдат повишавани, а определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни.

Браншовият синдикат към КНСБ е на мнение, че финансовите корекции на бизнесплановете след 3-та и 5-та година водят до дисбаланс в прогнозните приходи на дружествата, което не гарантира тяхното устойчиво развитие.

Според синдиката на КТ „Подкрепа“ е необходима промяна на формулата за определяне на инфлацията, тъй като поради забавеното приемане на някои бизнес планове тя не е отчетена в пълна степен.

От БАВ се обявиха за промяна в нормативната уредба, с която да се даде възможност за коригиране на цените поради по-късно приемане на плановете.

Съюзът на ВиК операторите е на мнение, че намалението на цените поставя дружествата в трудно положение, тъй като се отразява на инвестициите.

От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ изразиха становище срещу изменението на цените. Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни, показателите за ефективност не се изпълняват и са необходими нови решения за извършване на реална реформа във водния сектор.