Кметът на Варна: Бюджетът е така структуриран, че да спрем разхищенията

Политика
10:24 - 26 Януари 2024
1628
Кметът на Варна: Бюджетът е така структуриран, че да спрем разхищенията

Бюджет 2024 отговаря на нашата философия - той е бюджет на ускорението с фокус върху образованието и децата.

Спряхме течове с над 300 % завишение на пазарните цени и спестеното насочихме към политики, свързани с хората - младежите, образованието, културата, спорта и социалната сфера.

Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев по време на обществото обсъждане, което се проведе на 25 януари. В него участваха всички заместник-кметове - по бюджета Христо Рафаилов, по правните въпроси - Диан Иванов, по образованието и спорта - Павел Попов, по здравеопазване и социалните дейности - Снежана Апостолова и по сигурността – Илия Коев, съобщиха от Общината.

Коцев посочи, че в общината е наследил стар бюджет от 2023 г., по който има започнати процедури и договори, които не могат да се прекратят, но акцентът ще е върху контрола на сроковете и качеството.

"Въпреки това, бюджетът е така структуриран, че да спрем разхищенията", каза кметът. По думите му, бюджетът е реалистичен, а не е предизборен като миналата година. За пример той посочи, че през 2023 година в капиталовата програма са заложени 227 млн. лв., а реалното изпълнение е едва 75 млн. лв. - едва 37 % от заложените пари. "Сега сме предвидили реалистични програма от 160 млн. лв., което представлява около 7-8 % изпълнение над усвоеното миналата година", поясни той.

Кметът уточни, че тази година в бюджета има много допълнителни приходи. 100 млн. лв. са осигурени от Инвестиционната програма на Министерството на финансите за общински проекти.

Те са свързани с градска среда - паркове, улици, паркинги, озеленяване и спортна инфраструктура, културни обекти, естетизация на площта около „Дупката“ - неща, за които общината е била упреквана през последните години.   

56,5 млн. са средствата, които Община Варна ще получи по европейски и национални проекти, от тях над 25,1 млн. - по програмата на Министерството на образованието и науката и около 20 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост, обясни Коцев, като уточни, че кандидатстване ще има и тепърва през годината.

"Има няколко важни проекта, които приемам като лична кауза - това са Аспаруховият мост и индустриалните зони. Имам уверение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, че ще подпишем споразумение за основен ремонт с Агенция „Пътна инфраструктура“ за над 100 млн. лв.", каза кметът.

Той допълни, че индустриалните зони биха привлекли български и чужди инвеститори. Коцев поясни, че с министъра на икономиката са разгледани три терена, подходящи за индустриални зони в и до Варна.

Той припомни, че Община Варна в предишното си управление е пропуснала да кандидатства по програмата на Министерството на иновациите и растежа за развитие на индустриалните зони, финансирана по Плана за възстановяване, което по думите му, е голям пропуск. За 2024 година сме заложили 2 млн. лв. за довеждаща инфраструктура до две от новите зони, за да стартира процеса на облагородяването им.  

"Има политики като чистота, транспорт и осветление, които не се решават само с пари. Водим преговори с фирмите-изпълнители, които сме наследили по пътната инфраструктура, чистотата и осветлението за подобряване на услугите и качеството", каза още Коцев.

Той допълни още, че образованието е приоритет и 37% от разходната част е свързана имено с това, като в сравнение миналата година са били по-малко - 32%. "Бюджетът може да се претърпи актуализация и аз ще се радвам да чуя мнението на хората", каза кметът. 

"Прилагаме прозрачен начин на представяне на информацията с широка обхватен подход на информиране. В сравнение с другите общини сме много по-детайлни", каза по време на обществено обсъждане и заместник-кметът Христо Рафаилов.

По негови данни, макрорамката на бюджета на Община Варна за 2024 г. възлиза на 707,7 млн. лв. Приходите от делегирани държавни дейности са в размер на 338,6 млн. лв., а от местни дейности - 369,1 млн. лв. От местните приходи - 118,8 са от имуществени и други данъци, а 109,7 млн. лв. - неданъчните приходи.

При разходната част, с най-голям относителен дял в бюджета е функция „Образование“ - 37 %, което е 263,4 млн. лв. Средствата ще се инвестират в подобряване на образователната инфраструктура в училища, детски градини и ясли, в създаване на модерна материално-техническа база за образование и кариерно развитие на учителите.

Заложено е и увеличение с минимум 8,4% на заплатите на педагогическите специалисти и съизмеримо с това - на заплатите на непедагогическия персонал от 01.01.2024 г. 

"Установихме слабо събиране на дължимите глоби и санкции към Общината и ще подобрим тези показатели", каза още Рафаилов. Той посочи, че приходите и доходи от собственост са 46,5 млн. лв., от такси битови отпадъци - 41,5 млн. лв., а от такса за притежаване на куче - 86 хил. лв.