МС одобри държавна гаранция от 80 млн. лева за ремонта на ПАВЕЦ "Чаира"

У нас
21:04 - 16 Ноември 2023
3386
МС одобри държавна гаранция от 80 млн. лева за ремонта на ПАВЕЦ "Чаира"

Модернизацията и рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира",  изграждането на 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй" и модернизацията на подвижния състав на БДЖ са проектите, за които правителството ще издаде държавни гаранции в проекта на Закон за държавния бюджет за следващата година. 

За ПАВЕЦ "Чаира" държавната гаранция ще е 80 милиона лева. За новата ядрена мощност в Козлодуй, гаранцията ще е левовата равностойност на над 1,5 млрд. евро. Проектирането, лицензирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на новия ядрен блок с инсталирана електрическа мощност 1200 MW,  ще се реализира от учредената за тази цел проектна компания "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" .

За изпълнението на проект "Придобиване на подвижен железопътен състав" е одобрена възможността за издаване на държавна гаранция в държавния бюджет в размер до левовата равностойност на 300 милиона евро.

На днешното си заседание правителството прие и решението, взето на провелото се по-рано днес извънредно заседание на Съвета по сигурността към кабинета. То бе във връзка с рисковете при предсрочно прекратяване на дерогацията, за внос и преработка  на петрол и петролни продукти от руски произход от рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас". Решението ще бъде представено на Народното събрание за сведение.