МВР да не би да влезе в бизнеса с канцеларски материали?

Топ
15:16 - 25 Март 2020
3185
МВР да не би да влезе в бизнеса с канцеларски материали?

Покрай епидемията от коронавирус властта сложи контролно-пропускателни пунктове на изходите на областните градове и при всяко минаване през тях се представя бланка, с която се декларира целта на пътуването и личните данни на преминаващите.

Първоначално бланката, (нескопосано) изготвена от самото Министерство на вътрешните работи, съдържаше данни за работодателя и трябваше да се показва при всяко преминаване през КПП-тата.

Два дни по-късно формулярът беше преработен и сега декларацията не само се показва на органите на МВР, но и остава у тях - с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Така и не става ясна обаче целта на този не особено скромен документооборот.

Ако приемем, че 100 000 човека минават дневно през въпросните КПП-та, то това са 100 000 листа канцеларска хартия, което прави 200 топа. В момента няма цена на опаковка (500 листа) копирна хартия под 5 лв.

200 топа хартия по 5 лв. опаковката са 1000 лв.

В случай, че бланка е необходимо да се представя и на връщане, това удвоява горната сума.

За 30 дни това са 60 000 лв. много лесни пари за стопанските субекти, търгуващи с канцеларски материали.

Ако излизащите и прибиращите се в областните центрове са двойно повече, т.е. 200 хиляди души, то горната сума се удвоява. 120 000 лева месечен приход в кризисно време никак не е зле.

Сметката дотук обаче не е много коректна, защото белият лист сам по себе си не върши никаква работа. В копирните центрове и книжарниците най-ниската цена за отпечатан лист А4 е 5 стотинки, но повечето искат поне двойно.

100 000 отпечатани декларации с единична цена само 10 стотинки генерират 10 000 лева приход. Само за един ден.

За един месец сметката набъбва „само” до 300 000 лева.

И това - ако едва 2% от трудоспособното население трябва да отиде на работа в съседния град.