Назад към 90-те: 75% от българите едва покриват разходите за деня

Под 20 на сто се справят без проблем със сметки и храна

Новини
12:46 - 06 Юни 2023
2606
Назад към 90-те: 75% от българите едва покриват разходите за деня

С обезсърчаваща статистика за стандарта на живот на българите излезе НСИ. Излиза, че не сме мръднали от нивото през 90-те. През първото тримесечие на 2023 г. делът на хората, които трудно покриват ежедневните си разходи, продължава да е относително висок - над 75%, посочи статистиката. 

С известни затруднения са 35.8% от лицата, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14.2% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Едва 19.7 процента могат относително лесно да покрият ежедневните си разходи. Само 3.5% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 г., за 74.6% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Увеличение на доходите са посочили 20.1% от лицата, което е също с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата. 5.3% пък са лицата, чиито доходи са намалели през изминалите 12 месеца. Това е с 3.2 процентни пункта по-малко спрямо същото тримесечие на 2022 година.

1/3 от населението ограничава потреблението на енергия. 28.8% от лицата, живеещи в градовете посочват, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на лицата с ограничения в потреблението на енергия е 37.8% - с 9 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им. Тази удовлетвореност леко се повишава от 4.51 през първото тримесечие на 2022 г. на 4.63 през същото тримесечие на 2023 година. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3.

Средно 2426 лв. е общия доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г.