Назначиха нов Управителен съвет на фонд "Култура"

Култура
17:01 - 28 Февруари 2024
10753
Назначиха нов Управителен съвет на фонд "Култура"

Министърът на културата Кръстю Кръстев назначи днес нови членове на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“.

Това са:

1. Д-р Ирена Тодорова – представител на Министерството на културата

2. Светла Симидчиева – представител на Министерството на финансите

3. Диана Саватева – представител на Националното сдружение на общините в Република България

4. Проф. д-р Владимир Атанасов

5. Доц. д-р Тодор Чобанов

6. Проф. д-р Сава Димитров

7. Розита Еленова

8. Доц. д-р Деян Статулов

9. Десислава Георгиева

10. Светослав Недев

За първи път Министерството на културата публикува пълен списък с номинираните по предложение на творческите съсловни организации, на академичните институции в областта на културата, на организациите с нестопанска цел в областта на културата и на културните дейци, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата.

След това, в изпълнение на политиките на Министерството на културата, свързани с увеличаване на публичността и прозрачността на процедурите, на основание на Заповед № РД9К-14/16.01.2024 г., както и на чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата, министърът на културата определи комисия, която да разгледа постъпилите номинации и предложения за нови членове на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ (УС на НФК), обясниха днес от МК.

В състава на комисията бяха включени представители на Института за изследване на изкуствата към БАН, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, както и представител на местната власт и член на работната група, която е инициирала „Проект 42“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. В състава на комисията също така бяха включени: член на политическия кабинет към министъра на културата, представител на дирекция „Правно-нормативна дейност и публични предприятия“, както и представител на дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“.

Комисията излъчи 20 предложения. В следващия етап на процедурата министърът на културата отправи покани за излъчване на служебни представители на УС на НФК. След определянето на пълния състав на Съвета министърът на културата назначи и УС на НФК със своя заповед.

Изпълнителен директор на НФК в момента е актьорът, преподавател в НАТФИЗ и преводач Сава Драгунчев.