Норвежки ледник разкри стрели на 6000 г.

Повечето са с метални върхове

Мистика
21:21 - 27 Ноември 2020
2689
Норвежки ледник разкри стрели на 6000 г.

Екип от археолози от Осло и Кеймбридж открива 60 дървени държатели за стрели в разтопен ледник в Южна Норвегия. Забележително е, че повечето от тях имат метални накрайници. Учените датират тези артефакти към 4100 г. пр. н.е.

Археолозите са изследвали покрития с лед планински склон на Йотунхаймен, който постепенно се размразява в резултат на климатичните промени. Изследователите са открили древни стрели с метални накрайници в разтопения слой, след което са извършили радиовъглероден анализ на находките.

Оказва се, че артефактите имат бойна метална част, която е била прикрепена с помощта на смола и канап. Някои от откритите от археолозите предмети са от 1300 г. пр. н.е. В древни времена върховете на стрели са били направени от шисти, кварцити или фрагменти от животински кости, а по-късно е използвано желязо.

Всички открити артефакти повдигат много въпроси, тъй като времето на тяхното производство е разпределено неравномерно през хилядолетията. Вероятно хората не са били постоянно на тези места и в различни периоди от време са се случвали въоръжени сблъсъци.