НСИ: 9285 книги са издадени през 2020 г.

Средният тираж намалява от 802 на 533 бройки

Новини
12:58 - 25 Юни 2021
685
НСИ: 9285 книги са издадени през 2020 г.

През 2020 г. са издадени 9285 книги с тираж 4 568 407 и 1484 брошури с тираж 1 171 740. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиката ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации.

Източник на информацията е Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", като основните показатели са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

Припомняме, по закон, всяко издателство трябва да предостави по две бройки от новите книги, които издава.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2020 г. са регистрирани 8173 книги и 1374 брошури, или 88,7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1253 (13,2%), а средният тираж намалява от 802 на 533, или с 33,5%.

По тематични области според признака "предназначение на литературата" разпределението на изданията по раздели през 2020 г. е следното:

  • научна литература - 3342 заглавия с тираж 503 хиляди;
  • художествена литература за възрастни - 3099 заглавия с тираж 1,103 млн.;
  • популярна литература - 1639 заглавия с тираж 788 хиляди;
  • учебна литература - 1259 заглавия с тираж 2,168 млн.;
  • литература за деца и юноши - 1075 заглавия с тираж 1,064 млн., от които 683 заглавия детска художествена литература с тираж 565 хиляди;
  • други - 355 заглавия с тираж 115 хиляди.

През 2020 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 8423, или 78,2% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2,346 с тираж 1 548 хил., като от тях почти половината са преведени от английски език (48,2%), следват преведените от руски - 10,4%, френски - 8,7%, и немски - 6,6%.