ООН: Европа да покаже по-голяма амбиция за климата

Качеството на въздуха все още не отговаря на международните насоки

ЕС
16:05 - 05 Октомври 2022
821
ООН: Европа да покаже по-голяма амбиция за климата

Европа трябва да покаже "далеч по-голяма амбиция" по отношение на изменението на климата, тъй като нейните общи емисии на парникови газове продължават да нарастват. Това се посочва в доклад на ООН, цитиран от "Ройтерс".

Отбелязва се, че страните трябва да стимулират рециклирането, да подобрят качеството на въздуха и да отделят повече средства за околната среда.

Намаляването на емисиите най-вече в западноевропейските страни е било компенсирано от повишения в други части на региона, установи оценката на ООН, обхванала 54 европейски държави.

Качеството на въздуха все още не отговаря на международните насоки, а данъците, събрани за опазване на околната среда, не се използват за заявената цел, се посочва в доклада, представен на срещата на европейските министри на околната среда в Кипър.

Констатациите от тази оценка трябва да бъдат сигнал за събуждане за региона, заяви Олга Алгайерова, изпълнителен секретар на Икономическата комисия на ООН за Европа.

"Въпреки напредъка в определени области, правителствата в паневропейския регион трябва да покажат много по-голяма амбиция за справяне с изменението на климата", се казва в изявлението на Програмата на ООН за околната среда.

В доклада се отбелязва, че могат да бъдат предложени финансови стимули за насърчаване на рециклирането, тъй като процентите се различават значително в различните страни и са "особено ниски" в Източна Европа и Централна Азия.

Установено е, че докато всички страни в паневропейския регион са поели ангажименти да намалят емисиите на газовете, причиняващи глобалното затопляне, намаленията, постигнати най-вече в Западна Европа, са компенсирани от увеличения на други места.

Използването на възобновяеми енергийни източници се е увеличило в 29 страни между 2013 г. и 2017 г., въпреки че като цяло изкопаемите горива все още съставляват около 78% от общото потребление на енергия, се посочва в доклада.

Допълва се, че са необходими повече усилия за справяне със замърсяването на въздуха. Въпреки че 41 страни регистрират 13% намаление на преждевременните смъртни случаи поради излагане на фини прахови частици, концентрациите на ФПЧ все още надвишават указанията на СЗО.