От днес лекарства за диабет и антибиотици ще се изписват само с рецепта

Здраве
08:11 - 16 Октомври 2023
2658
От днес лекарства за диабет и антибиотици ще се изписват само с рецепта

Антибиотиците и лекарствата за лечение на диабет и антибактериалните медикаменти за системна употреба, от днес се изписват само с електронна рецепта.

Новите правила се въвеждат с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

От Министерството на здравеопазването посочват, че целта е да се гарантира прозрачност върху целия процес по предписване и отпускане на тези лекарствени продукти.

Очаква се промените да предотвратят недостига на лекарствени продукти и справяне с антимикробната резистентност, както и постигане на рационална употреба на медикаменти. Всички хартиени рецепти издадени преди 16 октомври остават валидни.

Всяка електронна рецепта ще съдържа:

дата на отпускане;

име, възраст и адрес на пациента;

име и УИН на лекаря;

име и УИН на фармацевта;

отпуснатите лекарствени продукти по търговско наименование и количество;

два Национални референтни номера, които ще се генерират при предписване и при отпускане на съответния лекарствен продукт.

С цел избягване на затруднения и улеснение на медицинските специалисти, Информационно обслужване е разработило и внедрило безплатно и достъпно мобилно приложение, функциониращо на всички видове мобилни телефони. Разработеното мобилно приложение eRx е със специализирано предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер.

Благодарение на него, при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет може да бъде издадена електронна рецепта, отговаряща на медицинските практики, приложимите закони и изискванията на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Приложението може да бъде инсталирано безплатно на всички мобилни устройства, които лекарят използва, а за улеснение чрез самото приложение може да се осъществи лесно споделяне на номера на издадената рецепта с пациента, която впоследствие да бъде изпълнена в аптеката.

От Здравното министерство напомнят, че НЗИС поддържа "офлайн" режим на работа, в който при липса на интернет събитията се запазват и изпращат отново при възстановяване на свързаността. Също така е изграден контактен център с непрекъснато работно време, седем дни в седмицата, който може да се запитва при затруднения и трудности с функционирането на НЗИС.