Пазарджик заприлича на сметище

Куриози
15:06 - 23 Февруари 2023
1221
Пазарджик заприлича на сметище

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик (РИОСВ-Пазарджик) постави срок на кметовете на всички общини в област Пазарджик да информират за предприети мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци в землищата на общините, за установяване на нарушителите, както и мерки за почистване, извозване и обезвреждане на отпадъците, когато е констатирано замърсяване. Това съобщи Цветана Чочева, главен експерт в Инспекцията.

Кметовете трябва да изготвят краткосрочни и средносрочни планове и да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделно, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска замърсяване на терени с отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени.

До 31 март трябва да се извършат проверки за наличие на такива замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, а при наличие, да се организира тяхното почистване.

След този срок експерти на РИОСВ-Пазарджик ще извършат проверки на място за изпълнението на задълженията на кметовете, а при необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административно- наказателни действия.

От директора на Областно пътно управление-Пазарджик, както и от 13 горски и ловни стопанства, е поискана информация за предприетите действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните комплекси, с цел опазване чистотата на републиканската пътна мрежа и горските територии от замърсявания. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят проверки.