Печалбата на банките е 394 млн. лв. към края на февруари

Това е с близо 70 на сто повече на годишна база

Новини
16:04 - 31 Март 2023
1567
Печалбата на банките е 394 млн. лв. към края на февруари

Към 28 февруари печалбата на банковата система е 394 млн. лв., със 158 млн. лв. (66,9 на сто) повече от тази за първите два месеца на 2022 г., съобщава Българската народна банка (БНБ).

Спрямо 31 януари 2023 г. активите на банковата система се увеличават с 2,1 млрд. лв. (1,3 на сто) до 158,4 млрд. лв. в края на февруари.

Отношението на ликвидно покритие в края на февруари възлиза на 234,9 на сто (при 247,7 на сто в края на януари). Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци са съответно 43,8 млрд. лв. и 18,6 млрд. лв. в края на февруари.

Общите брутни кредити и аванси през февруари нарастват с 1,8 млрд. лв. (1,8 на сто) до 103,7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 849 млн. лв. (5,5 на сто) до 16,2 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетен растеж с 988 млн. лв. (1,1 на сто) до 87,5 млрд. лв. Кредитите за други финансови предприятия се увеличават с 405 млн. лв. (6,4 на сто) до 6,7 млрд. лв., а тези за нефинансови предприятия – с 268 млн. лв. (0,6 на сто) до 45,3 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 321 млн. лв. (0,9 на сто) до 34,5 млрд. лв. в края на периода. През месеца намаляват кредитите за сектор "Държавно управление" – с 6 млн. лв. (0,6 на сто) до 923 млн. лв.

Спрямо края на януари 2023 г.

депозитите в банковата система се увеличават с 1,6 млрд. лв. (1,2 на сто) до 135,8 млрд. лв.

Нарастват депозитите на нефинансови предприятия – с 926 млн. лв. (2,2 на сто) до 43,3 млрд. лв., както и тези на домакинства – със 767 млн. лв. (1 на сто) до 75,3 млрд. лв. Увеличават се също депозитите на кредитни институции (със 189 млн. лв., 2,3 на сто) и на сектор "Държавно управление" (със 70 млн. лв., 1,6 на сто) до съответно 8,3 млрд. лв. и 4,5 млрд. лв. в края на февруари. Намаляват депозитите на други финансови предприятия с 305 млн. лв., 6,6 на сто - до 4,3 млрд. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари е 17,7 млрд. лв., или с 274 млн. лв. (1,6 на сто) повече спрямо края на януари. Увеличението му през месеца се дължи на растежа на печалбата, посочват от БНБ.