По-малко разводи в пандемията

Любопитно
16:35 - 03 Март 2021
350
По-малко разводи в пандемията

По време на пандемията хората се развеждат по-малко, показва статистика на Софийския районен съд.

През 2020 г. значително са намалели и разводите по взаимно съгласие, и разводите по инициатива на една от страните. Противно на информациите, че по време на затварянето вкъщи се е увеличило домашното насилие, с реакция на което са ангажирани полицията и специализирани неправителствени организации, броят на исковете за разтрогването на брак намалява в СРС.

Статистиката сочи, че през 2018 г. новообразуваните дела по искове за развод по взаимно съгласие са били 1354, през 2019 г. те са станали 1446, през 2020 г. броят им е спаднал на 1267, до 11 февруари 2021 г. те са 136.

Намаляват и делата по искове за развод и недействителност на брака т.нар. искови дела. Новообразуваните такива през 2018 г. са били 915, през 2019 г. – 856, през 2020 г. броят им е спаднал на 693, а до 11 февруари 2021 г. те са 85.

През 2020 г. в Софийския районен съд бяха проведени множество открити съдебни заседания посредством използването на електронна видеовръзка. По време на извънредното положение такава бе използвана и по граждански дела – предимно по дела за развод по взаимно съгласие. Разводът по видеоконферентна връзка показа висока ефективност и затова в края на ноември 2020 г. бяха направени промени в Гражданско-процесуалния кодекс, с които той вече е един от начините за провеждане на делото.

Условието за онлайн развода е раздялата да е по взаимно съгласие.

В молбата до съда трябва да бъде записано, че съпрузите нямат против делото да се разгледа по скайп, и да бъдат посочени причини за това, например пребиваването в друга страна и невъзможност за прибиране в страната заради пандемията.

Разводът по скайп, дори от покрива на мол или от колата, вече не е илюзия, а нова реалност. Така партньорите не губят време да ходят до съда, а се включват в съдебното заседание от място, което предварително заявяват, а адвокатите им – от канторите си. Освен постигането на бързина и абсолютна дистанция разводите по скайп преминават в мир и хармония, защото партньорите не се срещат очи в очи и няма вероятност някой от тях да се раздразни.

Ако разводът е в присъствени съдебни заседания, по взаимно съгласие съпрузите могат да се разделят и за месец, а с искова молба – за 3 до 6 месеца.