Предложение: Резиденция "Бояна" и НДК да бъдат паметници на културата

Актуални новини
19:55 - 22 Септември 2021
1832
Предложение: Резиденция "Бояна" и НДК да бъдат паметници на културата

Резиденция “Бояна”, сградите на външното министерство, “Интерпред”, НДК, хотел “Родина”, както и цели жилищни комплекси като “Яворов” да бъдат обявени за архитектурно-строителна недвижима културна ценност от най-ново време. Над тази идея работи общинското предприятие “Софияплан”.

То подготвя списък с 15 обекта, за които освен подробно проучване са направени и предварителни оценки на научната и културна стойност, както и на общественото значение на всяка сграда. Готови са и предложения за временни режими за опазванена всяка сграда и прилежащата ѝ среда, пише в. "24 часа".

Ще предложим на Столичната община подготвената документация да се внесе като мотивирано предложение в Националния институт за недвижимо културно наследство, където да се направят необходимите заключителни оценки и да се пристъпи към деклариране, обявяване или пък отказ за обявяване на съответните обекти. Информацията е подготвена така, че да е максимално пълна и изчерпателна и да подпомогне дейността на НИНКН по предварителните проучвания и анализ на предложените обекти, обясни директорът на общинското предприятие “Софияплан” арх. Любо Георгиев.

Като групови недвижими културни ценности пък са идентифицирани 7 комплекса. За един от тях - държавната резиденция “Бояна”, са подготвени и 5 фиша за деклариране на отделните обекти в комплекса и парка. За останалите комплекси, идентифицирани като такива с висока стойност, трябва да се продължи работата по проучване и анализ на отделните обекти в тях, за да се предложат за групови недвижими културни ценности. Сред тях са кв. “Яворов”, жк “Владимир Заимов”, НДК заедно с парка, “Зона Б5”, експериментални терасовидни жилищни блокове в “Мотописта”, ларгото - като се включват сградите на бившия Партиен дом, Министерския съвет, президентството, ЦУМ и хотел “Балкан”.

В списъка на евентуалните културни ценности са и няколко зали - покритата тенис зала “София”, “Фестивална”, завършена през 1968 г. по повод IX световен фестивал на младежта и студентите за солидарност, мир и дружба, който се провежда през юли-август същата година в София, и “Универсиада” - завършена през 1961 г. като част от новите спортни съоръжения, нужни за международните студентски спортни игри “Универсиада 61”. Последната е първата универсална зала в София и в България и представлява един от най-ярките и първи примери за интернационален следвоенен модернизъм у нас. Проектирана е след конкурс, проведен през 1958 г., и е сред първите и най-ярки примери за новата посока на развитие на българската архитектура след Априлския пленум през 1956 г., отричането на култа към личността и десталинизацията.

Старото Боянско училище, в което сега се помещава детска градина, 122-о училище “Николай Лилиев”, жилищна кооперация на улиците “Кораб планина” и “Бабуна планина”, чието проектиране и строителство отнема 15 г. и е предназначена за нуждите на управляващия елит - висшето ръководство на армията и висшестоящи служители в Министерство на народната отбрана и 192-а детска градина “Лозичка”, представляваща нова архитектурно-строителна типология, характерна за следвоенния период - детска градина в самостоятелна сграда, разположена свободно в собствен имот с богато озеленен двор, както и жилищни сгради на ул. “Солунска” 37 и 41, допълват списъка с обекти, които да бъдат признати за недвижима културна ценност.