Променят Закона за автомобилите заради тротинетките

Регламентирането на електрическите превозни средства е проблем в целия ЕС

Политика
14:57 - 14 Януари 2020
825
Променят Закона за автомобилите заради тротинетките

Поредните промени в Закона за автомобилните превози са отново на вниманието на депутатите от ресорната комисия, която се събира на 15 януари след коледната ваканция. 
 
С поправките се регламентира движението с тротинетки по пътищата, превозите на повредени превозни средства с "Пътна помощ", превозите с атракционна цел и създаването на единен публичен таксиметров регистър.
 
С цел да се преустанови практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратят лиценза си по своя инициатива и да подадат заявление за издаване на нов, за да избегнат започване на административно производство. В законопроекта е предвидено правата да не се прекратяват по искане на собственика до приключване на проверката за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган или при започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.
 
Липсата на регламентация на превозите с атракционна цел води до невъзможност по отношение на същите да бъде осъществяван контрол, поради което в законопроекта се предлага превозните средства да бъдат регистрирани в съответната община или на територията където ще се осъществяват превозите. Предвидена е и легална дефиниция на "превоз с атракционна цел".
 
Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението. С направените предложения се цели преодоляване на тази празнота.
 
Mиналата есен МВР предложи водачите на тротинетки и скутери да носят каска и светлоотразителни елементи, да не се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 километра в час, да не превишават максимално допустимата скорост от 25 километра в час, да са на възраст не по-малко от 16 години и притежаващи една от категориите в закона за движение по пътищата. Сред предложенията е също въвеждане на регистрация за по-големите тротинетки.
 
Регламентирането на тротинетките по пътищата е проблем в целия Европейски съюз. Брюксел в момента предприема действия по събиране на информация от държавите членки, която да послужи за анализ и подготовка на законодателен акт, с който да бъде преодоляна установената празнота в действащата към момента нормативна уредба.