Радиоактивни ли са яйцата от Украйна?

Агенцията по храните ги изследва и за тежки метали

Актуални новини
21:15 - 23 Март 2023
5548
Радиоактивни ли са яйцата от Украйна?

Всички яйца за директна консумация, клас А, внесени в България от Украйна и Латвия, са придружени от необходимите съпроводителни документи. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), във връзка с повишения интерес, по отношение вноса на яйца от трети държави в страната.

Общо 2 608 200 броя яйца за директна консумация са внесени в страната през периода 09 - 19.03.2023 г. Всички пратки съдържат ветеринарни сертификати и са от ферми с доказан произход, одобрени за внос в ЕС. 

Яйцата са постъпили в одобрени от БАБХ складове на територията на страната. Всички яйца носят на черупката си съответния код, доказваш произхода им. 

От БАБХ напомнят на потребителите, че могат да различат яйцата с произход от български ферми по печата на черупката, започващ с обозначението BG. 

Яйцата с произход Украйна са придружени от протоколи за извършен лабораторен анализ.

Въпреки това, за да гарантира безопасността на яйцата за българските потребители, БАБХ са взели проби за лабораторно изпитване по официален контрол от яйцата с произход Украйна.

Те се изследват се за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати.

Анализите се извършват в държавна лаборатория от системата на БАБХ. Окончателните резултати ще бъдат готови в петък.

Складовете, на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол, допълват от БАБХ.