Ремонтират 13 км пътища във Велико Търново

Улиците ще бъдат основно ремонтирани през следващите три години

Новини
18:08 - 09 Декември 2019
689
Ремонтират 13 км пътища във Велико Търново

Във Велико Търново ще бъдат ремонтирани 13 километра пътна мрежа в североизточната част на града, съобщиха от пресцентъра на общината. Улиците ще бъдат основно ремонтирани през следващите три години.

Днес между общините Велико Търново, Калафат и Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния - България" 2014-2020 е бил подписан договорът за финансиране по проект "По-добре свързани вторични и третични възли на трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/ чрез общи мерки в трансграничния регион".

От страна на водещата организация - община Велико Търново, договорът е бил подписан от кмета Даниел Панов. Другите партньори са община Калафат /област Долж, Румъния/и Сдружение "Бъдеще днес" /Видин/. Размерът на финансирането е 3,9 милиона евро за община Велико Търново.

Инвестицията предвижда реконструкция на улица "Опълченска" и продължаващия след нея път III-514 до връзката с главен път Велико Търново - Русе, ремонт на основни улици в кв. "Света гора", както и участъка от обръщалото под студентските общежития до връзката с главен път Велико Търново - Търговище.

Ще бъде ремонтиран и обиколния на крепостта "Царевец" път, както и улица "Ксилифорска" в квартал "Асенов". Освен цялостно преасфалтиране, дейностите включват изграждане на тротоари, оформяне на джобове за съдовете смет, монтиране на улично осветление.

Една от най-важните мерки по проекта е изграждането на два нови моста - в кв. "Света гора" и в кв. "Асенов". Първото ново съоръжение ще бъде успоредно на стария "Бейски мост", чийто основен ремонт не е целесъобразен от финансова гледна точка. Второто съоръжение ще е до въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика "Васил Мавриков".

Инвестицията в улиците и пътищата в североизточната част на Велико Търново ще е първата по рода си от десетилетия насам, а реализацията на проекта ще подобри свързаността и проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор номер 9.

Инвестиционното намерение предвижда разработване на три съвместни механизма за постигане на тази цел - мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно сигурността на пътя, се посочва в съобщението.