Съдът извърши оглед на изборни книжа по делото за оспорения избор на Общински съвет-Сандански

Новини
16:35 - 06 Декември 2023
6792
Съдът извърши оглед на изборни книжа по делото за оспорения избор на Общински съвет-Сандански

Административен съд-Благоевград е изслушал и е приел заключението на вещо лице по поставените допълнителни въпроси на възложената съдебнотехническа експертиза по образуваното дело против решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Сандански, относно обявяването на резултатите за общински съветници, съобщиха от съда. 

С оглед констатациите в експертизата, съдът е допуснал и е извършил оглед на изборните книжа в три секционни избирателни комисии на територията на Общината.

Проверката на изборните книжа е била чрез преброяване на недействителните и действителните бюлетини. 

По искане на оспорващите, съдът е назначил съдебно-математическа експертиза, която да даде становище отразяват ли се и как констатациите от проверката на изборните книжа.

Решението на ОИК за избор на общински съветници е оспорено с три жалби с доводи за неправилно отчитане на действителния резултат от изборния ден.