Съдийската колегия към ВСС ще изслуша Борислав Сарафов и Николай Стайков

Двамата ще говорят за Мартин Божанов-Нотариуса

Топ
11:11 - 06 Февруари 2024
1511
Съдийската колегия към ВСС ще изслуша Борислав Сарафов и Николай Стайков

На 13 февруари Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще покани за изслушване и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и журналистът Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Повод за това е разследването за Мартин Божанов-Нотариуса.

Предложението за изслушването дойде от члена на съдийската колегия Драгомир Кояджиков в началото на заседанието на колегията във вторник.

"Няма как да сме безучастни", каза Кояджиков. 

Колегата му Цветинка Пашкунова заяви, че има обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени и да се предприемат мерки. Според нея трябва да бъде изискана информация от прокуратурата за заплахи срещу съдии. "Всичко това е необходимо, за да се подкрепи доверието в съдебната власт", каза Пашкунова.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова колегите ѝ да подкрепят предложението на Кояджиков, за да бъде взето информирано становище по "този доста болезнен въпрос".

Така, с 11 гласа "за", предложението на Кояджиков бе прието.