Съветът по околна среда на ЕС прие Регламента за възстановяване на природата

Документът постановява, че в градовете не трябва да намалява зеленото покритие, а напротив – трябва да се увеличава

Новини
12:56 - 25 Юни 2024
917
Съветът по околна среда на ЕС прие Регламента за възстановяване на природата

На 17 юни 2024 г., Регламентът за възстановяване на природата (Nature Restoration Law, NRL) беше приет след напрегнато обсъждане в Съвета по околна среда на Европейския съюз.

Предложението има силата на закон, а резултатът е огромна победа за природата, действията в областта на климата, гражданите и бъдещето на Европа. Регламентът беше официално одобрен с мнозинство от 20 държави-членки, представляващи 66,07% от населението на ЕС. Сега страните трябва правилно и незабавно да приложат това законодателство в своите държави в тясно сътрудничество с всички заинтересовани.

Пред Радио София Катерина Раковска - експерт "Политики и биоразнообразие" във WWF обясни, че от момента на публикуването в Европейския журнал, страните-членки имат срок от 2 години да изработят план за възстановяване на природата.

„В него трябва да се заложат мерки, които ще доведат до 2030 г. до подобряване на състоянието на 30% от увредени екосистеми и природни местообитания.

Тук се има предвид горски, земеделски и пресноводни морски екосистеми, както и антропогенни екосистеми, каквито са градовете“, каза Раковска.

Регламентът постановява, че

в градовете не трябва да намалява зеленото покритие, а напротив – трябва да се увеличава.

Това включва засаждане на нови дървета, създаване на зелени покриви, зелени стени и др.

„Ползата е голяма, защото този Регламент подпомага други типове законодателство, като слага задължения и срокове, с количествено измерение. Например – има цел в Регламента, свободнотечащите реки да бъдат 25 000 км. Това е хубаво за българските реки, за всички видове организми, които са свързани с реките. Друга полза е свързаността между местообитанията и екосистемите. Това означава, че ако имаме две защитени зони от Натура 2000, свързани от рекички с крайречна гора и успеем да запазим тази рекичка и крайречна гора, това може да бъде място, което създава буфер при различни природни катаклизми“, обясни Катерина Раковска.

Приемането на регламента е резултат от масова обществена мобилизация. През последните няколко години са събрани над 1 млн. подписа и послания от граждани, многократни призиви от над 6000 учени, над 100 компании, младежки организации и гражданско общество от различни сектори в защита на регламента и целостта на Зелената сделка.