Служебният кабинет отмени решението държавата да поеме дълга на „Топлофикация София”

Парите бяха платени от фискалния резерв

Политика
18:18 - 12 Април 2024
6707
Служебният кабинет отмени решението държавата да поеме дълга на „Топлофикация София”

Служебният кабинет отмени решението на предишната власт държавата да поеме дълга от 1 милиард и 600 милиона лева на „Топлофикация София”. Парите бяха платени от фискалния резерв само преди няколко дни.

Новият енергиен министър Владимир Малинов ще трябва да ги върне в хазната. Мотивът за решението е, че не е направена консултация с Еврокомисията, а Брюксел може да определи мярката като неразрешена държавна помощ.

С отменените документи бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания и на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания.

"Законът за публичните финанси постановява, че, когато се отпускат средства за сметка на бюджета на дадено ведомство в полза на небюджетни организации, ръководителят на ведомството е отговорен за извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи. За предвидената мярка е следвало да се изпрати уведомление до Европейската комисия с цел правна сигурност, а това не е направено", се отбелязва още в съобщението. 

От него става ясно, че администраторът на помощ е длъжен да не въвежда мярката в действие до произнасяне на ЕК, че разрешава помощта или че мярката не представлява такава помощ. Разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България предвижда, че въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на „Български енергиен холдинг” ЕАД, и „Булгаргаз” - ЕАД, от „Топлофикация София” - ЕАД, с номинален размер до 1.6 млрд. лв., по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

При тази фактическа обстановка съществува реална възможност, при уведомяването на Европейската комисия, тя да определи мярката като държавна помощ, мотивира предложението си министър Малинов.