Загадка: Древен свитък крие карта на Марс със спътник

Мистерията още не е разгадана

Новини
19:34 - 22 Ноември 2023
7783
Загадка: Древен свитък крие карта на Марс със спътник

Въпреки факта, че един злополучен ден най-голямата александрийска библиотека на древния свят изгаря, не всички нейни безценни ръкописи са изгубени. Пазителите на тази уникална съкровищница на човешкото знание отлично разбират какво очаква библиотеката и копират най-ценните ръкописи, заменяйки оригиналите с тях. Всичко най-стойностно е скрито другаде. Казват, че някои от ръкописите се озовават в трезорите на тибетски манастири, в библиотеката на Ватикана, както и на други места.

Резиденцията на арменската църква в Ечмиадзин, Армения, също се превръща в един от центровете за съхранение на безценните древни документи. Впоследствие в Армения се формира специален център за съхранение на древни ръкописи - Матенадаран.

През 1939 г. властите на Съветска Армения транспортират древни свитъци от резиденцията в Ереван. Сред участниците в тази компания е младият историк Виктор Арутюнян, служител на НКВД от Москва. Виктор води дневник, което позволява на изследователите след години да се натъкнат на много интересен факт.

В дневника пише, че на един от древните свитъци е имало карта на Марс, на която е посочен и спътникът на Червената планета.

Това толкова изненадва образования младеж, че той си позволява да вземе картата, за да я проучи обстойно. Необяснимо е как в древността хората са могли да начертаят карта на Марс със спътник.

Факт е, че спътниците на Марс са открити едва през 1877 г.

Преди това на Земята не е имало достатъчно мощен телескоп, който да види тези незначителни космически тела на такова огромно разстояние от Земята. Но на древната карта сателитът е отбелязан.

Как древните са знаели за луните на Марс остава загадка. Но и информацията от дневника на Арутюнян е оскъдна. Текстът е на латиница и не предоставя основната информация - кой и кога е съставил картата на Марс.

Виктор изпраща картата на Арменската академия на науките, като посочва откъде е. Той отива на фронта по време на Втората световна война и изчезва. Изследователите не успяват да намерят повече информация за него или за споменатата от него карта на Марс.

Предполага се обаче, че свитъкът все още се намира в архивите на Матенадаран в Ереван.

Косвено доказателство, че наистина е съществувала карта на Марс и негов спътник е Тълковният речник на грузинския учен Саба Орбелиани (1658-1725), в който се споменава спътник на Марс с орбитален радиус от 24019 километра (съвременната стойност на радиуса на орбитата на спътника Deimos е 25459 километра). Възможно е Орбелиани да е посетил някога Ечмиадзин и да е прочел и видял картата на Марс от съхранявания там ръкопис, видян и от Виктор Арутюнян.