Преговаряме за капацитет от 1 млрд. куб. м газ годишно на турските терминали

Преговаряме за капацитет от 1 млрд. куб. м газ годишно на турските терминали

Доставките за 2023 г. вече са обезпечени чрез доставки на терминалите на Ревитуса
преди 1 година
1671