Василев: Европа да започне да ориентира миграционната си политика спрямо знанията и уменията

Василев: Европа да започне да ориентира миграционната си политика спрямо знанията и уменията

Съюзът да осигури стипендии, с които да привлича таланти, които след обучението си да остават на пазара на труда, заяви министърът на финансите
преди 2 месеци
2913