115 млн. лв. губим от тръбите на парното в София

Новини
20:48 - 13 Юни 2024
17822
115 млн. лв. губим от тръбите на парното в София

Над 115 млн. лв. се изпаряват от тръбите на парното в  София в рамките на година. Тези технологични загуби за пренос реално се плащат не само от абонатите на “Топлофикация София”, а от всички граждани в страната, защото дружеството получава значителни средства от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”, където вноски правят производителите на електроенергия.

Прогнозираното произведено количество топлинна енергия от “Топлофикация София” през периода от 1 юли 2024 г. до 30 юни 2025 г. е в размер на 4 647 717 MWh, което е ръст с 6,4% спрямо предходния 12 месечен период. Делът на прогнозните технологични разходи при преноса на топлинна енергия е 19,76%, става ясно от доклада на КЕВР с предложенията за цени на парното от 1 юли. Прогнозният размер на разходите за пренос на топлинната енергия по видове технологични разходи са: 228 329 MWh от изтичане на вода от топлопреносната мрежа; 631 705 MWh за топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях; 41 185 MWh за топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции. Това означава, че общият размер на загубите по мрежата от пренос на топлоенергия е над 901 хил. MWh.

При положение, че предложената от КЕВР цена на парното в  София от 1 юли е 128,25 лв. за мегаватчас, общият размер на технологичните загуби по мрежата е над 115 млн. лв.

Любопитно е, че предложената от КЕВР цена за парното от 128,25 лв. е по-висока от поисканата от “Топлофикация София”. Обикновено енергийният регулатор ограничава исканията на топлофикациите и на доставчиците на електроенергия и определя цени по-ниски от поисканите. А в случая “Топлофикация София” преценява, че ще се справи с една цена на парното, а КЕВР предлага по-висока.

Всъщност от “Топлофикация София” са заявили в КЕВР две цени на парното от 1 юли. Първата цена е 97,78 лв./МВтч., без ДДС, и тя отразява надвзетия приход на дружеството в размер на 199,78 млн. лв., поради по-ниски от планираните цени на природния газ и на квотите въглеродни емисии за периода от 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г. Втората предложена цена, без да бъдат компенсирани тези надвзети приходи, е 125,08 лв./МВтч. А от КЕВР предлагат цената да е още по-висока и да бъде 128,25 лв. за мегаватчас, а благодарение на надвзетите пари от абонатите ще бъде намалена сумата, която столичната топлофикация ще получи от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Въпреки че цените на природния газ на международните пазари се върнаха на нивата от преди енергийната криза и войната в Украйна, предложението на КЕВР е цената на парното в  София да бъде намалена само със 7,02% от 1 юли.