5 000 лева глоба за горене на гуми в печката

Инспектори от Екоминистерството тръгват на проверки преди отоплителния сезон

Новини
20:40 - 17 Октомври 2019
738
5 000 лева глоба за горене на гуми в печката

До 5 000 лева глоба грозят всеки, който гори отпадъци в печките си. За едноличните търговци или юридическите лица, които изгарят или третират незаконно неопасни отпадъци, например гуми или стари дрехи, санкцията е от 1400 до 4000 лв. Фиш за 10 до 50 лв. се връчва при маловажни случаи.

Най-висока е глобата за еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни боклуци на забранени места или ги изгарят незаконно. При тях се налага имуществена санкция от 10 до 50 хил. лв.

В категорията опасни отпадъци влизат отработените масла и отпадъците коато стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества.

Инспектори от Министерството на околната среда и водите  тръгват на проверки дали се горят отпадъци незаконно преди началото на отоплителния сезон. Те ще следят дали предаването на отпадъци с цел изгаряне се извършва самръгват на о след писмен договор с лица, притежаващи документ за тази дейност по Закона за управление на отпадъци.

Особено внимание ще се обръща на изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали заради  отделянето на отровни вредни емисии в атмосферата.