74 500 граждани и организации търсили помощ от омбудсмана през 2022 г.

Най-многобройни са жалбите, свързани с нарушени потребителски права

Новини
13:29 - 30 Март 2023
743
74 500 граждани и организации търсили помощ от омбудсмана през 2022 г.

Близо 74 500 граждани и представители на организации са потърсили съдействие, защита или помощ от омбудсмана  през 2022 г., става ясно от Годишния доклад за дейността на Диана Ковачева за миналата година, който бе внесен в Народното събрание.

Данните от доклада показват още, че над 25 500 граждани са изслушани в приемните на омбудсмана и заместник-омбудсмана в столицата и страната.

Получените жалби през миналата година са над 15 000, което се явява абсолютен рекорд в 17-годишната история на институцията.

„Тъжен рекорд, който ни показа ясно, че хората изпитват все повече трудности да посрещат дори и най-базисните си потребности – за храна, за лекарства, да плащат сметките си за ток, вода, отопление“, отбелязва омбудсманът Диана Ковачева. 

Статистиката в Годишния доклад потвърждава трайната тенденция - традиционно най-много са жалбите, свързани с нарушените потребителски права – срещу доставчиците на обществени услуги и частноправни субекти – ВиК и електроразпределителни дружества, мобилни оператори, банки, колекторски фирми. Те представляват 30% от всички, получени в институцията.

На следващо място се нареждат социалните права, образование и здравеопазване, които са почти 20%, следвани от жалбите с нарушено право на собственост и икономически свободи – 12,35 на сто.