BgGPT също не знае дали ще има ротаци я на 6 март

Българският модел с изкуствен интелект вече е широкодостъпен

Актуални новини
20:00 - 04 Март 2024
2715
BgGPT също не знае дали ще има ротация на 6 март

Първият български модел с изкуствен интелект - BgGPT е общодостъпен от днес. BgGPT е специално създаден да помага на българските компании и държавни институции.

За разлика от останалите чатботове - ChatGPT, Bard, Bing и други, BgGPT е от отворен тип. Това позволява да бъде използван изцяло свободно както от индивидуалните потребители, така и от частните бизнеси. Някои от сферите, в които BgGPT ще бъде полезен са образование, публична администрация и счетоводство. Моделът може да пише текстове, анализи, прогнози и отчети. 

BgGPT не дава отговори от бъдещето, но данните, с които разполага, могат да отговорят по-обективно за нашата реалност, отколкото другите такива модели.

Зададохме му и политически въпрос - дали ротацията на 6 март ще се случи, но отговорът беше неверен, тъй като базата данни на BgGPT е обновена последно през 2022 година. За това разработчиците казаха следното.

"Тези модели винаги са малко назад във времето. Тоест, данните им не са от днес, от вчера или от предишната седмица да кажем. По-нататък вече смятаме да го включим към интернет, за да може да отговаря на бързи, актуални въпроси от деня", каза проф. Мартин Вечев, разработчик на BgGPT.

BgGPT е новата сензация у нас. Много частни бизнеси и държавни организации вече работят с българския модел. Това се дължи на предимствата му пред останалите чат ботове с изкуствен интелект.

"Този модел може директно да се ползва на място в организацията. Тоест, данните, които бизнесът и институциите имат, например НАП, тези данни лични и поверителни данни не трябва вече да излизат от организацията, за да се ползва изкуствен интелект както беше досега. Другото нещо, разбира се е, че той е специализиран за българска фактология, за български език", коментира проф. Мартин Вечев.

Решихме и ние да изпробваме BgGPT и да видим на какво е способен той. Тъй като неговият основен приоритет е, че е програмиран така, че да може да бъде използван в образованието, го помолихме да ни направи тест по български език и литература за 10. клас.

В рамките на няколко секудни получихме тест от 10 затворени въпроса. Във връзка с тази функционалност разработчиците поясниха, че BgGPT по никакъв начин не може да замени професионалната работа и преценка на учителите.

Решихме да го попитаме и по-любопитен въпрос - "Как се прави баница?". Веднага получихме рецепта. С това виждаме, че BgGPT може да бъде полезен в почти всяка една сфера.

"С малко настройки това, което бизнесът казва - хора, които са го ползвали, с много малко настройки даже за един ден специфичната задача на български може да бъде на нивото на GPT 4", каза проф. Мартин Вечев.

Моделът прави България технологичен лидер в сферата на изкуствения интелект. Страната ни е една от малкото държави със собствена GPT технология.