БНБ разреши собственикът на ОББ да придобие „Райфайзенбанк“ България

Това е станало след предварително одобрение от страна на ЕЦБ

Новини
17:05 - 29 Юни 2022
3578
БНБ разреши собственикът на ОББ да придобие „Райфайзенбанк“ България

На 29 юни 2022 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение за прякото придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на акциите от капитала на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, в резултат на което „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД ще стане дъщерно дружество на „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в България.

Това съобщиха от БНБ.

Припомняме, че в началото на март Комисията за защита на конкуренцията също одобри сделката. 

В средата на ноември миналата година беше съобщено за постигнато споразумение KBC да придобие 100% от акциите на „Райфайзенбанк България“. Сделката е за сума от на 1 млрд. лв. и е най-голямата в банковия сектор у нас.

След 1 октомври 2020 г., когато беше установено тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и България се присъедини към Единния надзорен механизъм, ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, при съответното взаимодействие с БНБ.