БНБ разреши вливането на „Кей Би Си Банк България“ в ОББ

Правоприемникът на „Райфайзенбанк България“ се прекратява без ликвидация

Новини
17:39 - 14 Февруари 2023
3047
БНБ разреши вливането на „Кей Би Си Банк България“ в ОББ

Българската народна банка (БНБ), издаде разрешение за преобразуването на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД (бившата „Райфайзенбанк България“) чрез вливане по реда на Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД, съобщава БНБ. 

Решението е в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ), уточняват от Централната банка.

ЕЦБ е консолидиращият надзорен орган на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и на „Обединена българска банка“ АД, които са значими институции под надзора на ЕЦБ, при условията на установеното от 1 октомври 2020 г. тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм.

След преобразуването „Обединена българска банка“ АД става универсален правоприемник на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, която се прекратява без ликвидация.