Бюджетът на минус 352,8 млн. лева за май

Новини
21:55 - 29 Май 2020
683
Бюджетът на минус 352,8 млн. лева за май

Дефицит от 352,8 млн. лв. в бюджета очаква финансовото министерство за май. Според прогнозата обаче за петте месеца на годината ще има излишък от 1,28 млрд. лв. В сравнение със същия период на миналата година обаче той е намалял с 1,75 млрд. лв., което се дължи на свиване на приходите с 1,46 млрд. заради въведените ограничения заради коронавируса, както и удължаването на сроковете за плащане на някои данъци.

Министерството прогнозира, че тези негативни последствия ще продължат и през следващите месеци.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 17, 616,8 млрд. лв. (39,7 % от актуализирания годишен разчет). Спрямо първите пет месеца на 2019 г. приходите по КФП отчитат забавяне при всички основни видове данъци.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2020 г. са в размер на 16, 338,1 млрд. лв., което е 34,1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към май 2019 г. бяха в размер на 15, 693,8 млрд. лева. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се отчита основно поради по-високия размер на разходите за персонал, социалните плащания и други

Към края на април бюджетът е на излишък с 1,63 млрд. лв. Приходите са 14,6 млрд. лв. - с 552,9 млн. по-малко на годишна база, а разходите са почти 13 млрд. лв. и са по-високи на годишна база заради повечето разходи за персонал, социални плащания заради увеличението на пенсиите от юли 2019 г. и др. Размерът на фискалния резерв към 30.04.2020 г. е 11 млрд. лв.