Бюджетната комисия прие на второ четене актуализацията на бюджета на НЗОК

Нетното увеличение на приходи и трансфери по проектозакона е в размер на 65 555 000 лв.

Новини
20:43 - 24 Юни 2022
1547
Бюджетната комисия прие на второ четене актуализацията на бюджета на НЗОК

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха на второ четене Закона за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. 

С проектозакона се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лв. от трансфери за здравното осигуряване. Нетното увеличение на приходи и трансфери по проектозакона е в размер на 65 555 000 лв.

С проекта на нормативен акт се предлага преразпределение на средствата в разходната част: в текущи разходи средства в общ размер на 62 201 000 лв. за: разходи за персонал - 4 000 000 лв., като необходимите допълнителни средства за тези разходи са за 6-месечен период от юли до декември 2022 г. Средствата включват възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. За издръжка на административни дейности са предвидени 2 300 000 лв., а за здравноосигурителни плащания -  общо 55 901 000 лв.

С предложените промени в проекта на Закон за изменение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. ЗИНЗОК за 2022 г. е с балансирано бюджетното салдо.