ЦИК одобри параметрите на бюлетините за местния вот

Изборните книжа се отпечатват от печатницата на БНБ

Актуални новини
17:20 - 07 Септември 2019
3502
ЦИК одобри параметрите на бюлетините за местния вот

Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр./кв.м., реши днес на свое заседание Централната избирателна комисия (ЦИК).

Бюлетините се отпечатват от печатницата на Българската народна банка (печатницата на БНБ) при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК. 

При необходимост печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Управлението на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините може да се възложи на подизпълнител.

Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 изготвя и изпраща на ЦИК и на общинските избирателни комисии (ОИК) по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове по общини за одобрение. Незабавно след получаване на графичния файл с дизайна на хартиените бюлетини по видове, но не по-късно от 28.09.2019 г. ОИК трябва да проведе заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната ОИК.

Едновременно с одобряване на предпечатните образци на бюлетините за съответната община ОИК одобрява и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината.

Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции и сключения за целта договор. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване, за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.

Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията.

Освен това ЦИК задължава Печатницата на БНБ (и всяка печатница изпълнител) да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение. 

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната ОИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции.