Цяло село на война срещу соларна централа

Актуални новини
13:55 - 07 Юни 2023
4042
Цяло село на война срещу соларна централа

Преди по-малко от месец след общоселско събрание бе създаден инициативен комитет „За Вишовград“ и вече се събират подписи на няколко пункта в селото. Инвестиционното намерение е на фирма „Солар Вижън Пауър Плант“ АД, която иска да изгради централата на площ от 553,195 декара в местността Вървище, по-известна на местното население като Голиш. З

а целта трябва да се извършат промени в устройствения план на Общината, както и да се промени предназначението на земята от „земеделска“, каквото предложение е внесла Община Павликени в РИОСВ – Велико Търново. Имотът не попада в защитени зони и „Натура 2000“, но според инициативния комитет реализирането на този проект в такъв голям мащаб ще се отрази негативно върху облика на селото, неговата природа, водни ресурси и здравето на хората. Проблем ще има и за развитието на екологичен и селски туризъм във Вишовград, а цените на имотите ще паднат.

В екоинспекцията вече има подадени жалби, последната от които е от 3 април т. г., както и становище на директора на Регионалния исторически музей – Велико Търново. Преписката веднъж е връщана в РИОСВ за ново разглеждане, като институцията е поискала от инвеститора становище по събраните доказателства и да внесе допълнено искане по образец с приложена към него информация.

Екоказусът във Вишовград е поредният с голям обществен отзвук в община Павликени. Наскоро Експертният съвет към РИОСВ се произнесе против изграждането на завода за каменна вата и инсенератор за изгаряне на боклуци в с. Върбовка.