Държава от ЕС е длъжна да признае промяна на пола и името, извършени в съюза

Заключението на съда в Люксембург представлява интерес и у нас, тъй като за юридическата промяна на пола в България също се очаква произнасяне на СЕС

Новини
17:13 - 07 Май 2024
1953
Държава от ЕС е длъжна да признае промяна на пола и името, извършени в съюза

Отказът на една държава членка на Европейския съюз да признае промяната на пола и съответно на имената, извършени в друга страна от съюза противоречи на правото на общността. Това заявява генералният адвокат на съда в Люксембург Ришар де ла Тур по казус на румънец, чиято промяна на пола, извършена във Великобритания, не е призната от властите в родината му.

Заключението му представлява интерес, тъй като за юридическата промяна на пола в България също се очаква произнасяне на Съда на Европейския съюз (СЕС), допълва lex.bg.

Както е известно, през 2023 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд "затвори вратата" за юридическа промяна на пола пред транссексуалните с едно от най-оспорваните си тълкувателни решения. Преди няколко месеца обаче трима върховни съдии сезираха СЕС в опит

да преодолеят практическата забрана за промяна на данните, свързани с пола, в актовете за гражданско състояние, до която води то.

Заключението на генералния адвокат е по дело на транссексуален, който е роден като жена в Румъния. След това се премества в Обединеното кралство и придобива британско гражданство, но запазва и румънското си. През 2017 г. променя името си с мъжко, а през 2020 г. юридически е признат за мъж.

Така през 2021 г. въз основа на два документа, получени в Обединеното кралство, доказващи тези промени, той поискал от румънските власти да впишат в регистрите на населението новите му имена и пол (както и номерът, съответстващ на българския ЕГН), както и да му издадат нов акт за раждане с данните му като мъж.

Те обаче отказали да признаят промяната на пола

и заявили, че той трябва да води съдебно дело, за да бъдат променени данните му в регистрите за гражданско състояние.

Така мъжът сезира съда в Букурещ с искане актът му за раждане да бъде приведен в съответствие с новото му име и полова идентичност, признати от Великобритания, като се позовава на правото си на свободно движение и пребиваване в ЕС.

Румънските магистрати пък решават да се обърнат към Съда на ЕС, за да получат разяснения за правото на съюза.

В заключението си по делото генералният адвокат Ришар дьо ла Тур първо отбелязва, че фактите, които са довели до спора пред румънския съд са отпреди Брекзит или по време на преходния период, който го последва. Следователно документите, издадени в Обединеното кралство, трябва да се разглеждат като такива на държава-членка на ЕС.

"Правото на свободно придвижване и на личен живот на гражданите на ЕС

не позволява на органите на държава членка да откажат да признаят и да впишат в гражданския си регистър името, придобито от гражданин на тази държава членка

в друга държава членка, на която той или тя също е гражданин", заявява генералният адвокат.

И посочва, че същото важи и за отказа да бъде призната полова идентичност, придобита в друга държава членка и тя да бъде вписана без никакво производство в акта за раждане.

В заключението си де ла Тур подчертава, че държавите са компетентни да регулират дали и как тази промяна в актовете за гражданско състояние се отразява на въпросите на брака и родителството.