Древни текстове разкриват кога свършва светът

Зоната на здрача
11:59 - 28 Юни 2022
7390
Древни текстове разкриват кога свършва светът

Ръкописите на есеите от Кумран, наричани още Ръкописът на войните, се смятат за най-голямата находка на XX век. Те разкриват прогнозите за края на света на една от най-религиозните общности през I век.

Ръкописите са открити през 1947 г. от две овчарчета. Има съмнения обаче, че откритието е било случайно, а се предполага, че някой е помогнал на момчетата да стигнат до древните книги.

Тези ръкописи разкриват вярванията на есеите за борбата между доброто и злото, края на света и философските им разбирания. Краят на света е прогнозиран от различни племена, като според някои той ще настъпи през 2045 г., а според други – през 2060 г.

В свитъка Войни краят на света се предсказва като поредица от битки между доброто и злото. Врагът за есеите било римското робство, а доброто – Божието царство. Пророчествата казвали, че еврейските племена ще се обединят в Израел.

Планът за борба със злото е описан подробно – с тактически действия и стратегически задачи, но липсват конкретни срокове за началото и края на тези събития. Това дава възможност ръкописът да се тълкува само като художествен разказ за минали времена.

В този свитък се казва, че основните врагове са т. нар. сили на светлината - китиите, или племената от Западна Европа. В други библейски пророчества с китии били назовавани римляните и техните съюзници от Месопотамия.

Древните текстове твърдят, че преди края на света ще се състоят 7 битки. Преди последното сражение на Земята ще се появи Месията и ще се състои Второто пришествие на Христос.