Гърция ще намали цената на електроенергията чрез стимули

ЕС
13:34 - 29 Май 2024
1531
Гърция ще намали цената на електроенергията чрез стимули

AНА-МПА съобщи, че гръцкото министерство на околната среда и енергетиката изготвя пакет от регулации, целящи да се борят с поскъпването на електроенергията.

Новите регулации ще въведат стимули за прехвърляне на потреблението към часовете на максимално производство от възобновяеми източници (ВЕИ), когато цените на енергията на едро достигат чак до нула.

Очаква се мерките да бъдат имплементирани тази есен и да засягат две категории потребители, каза източник от министерството, запознат с въпроса.

В първата категория са 1.5 милиона битови потребители с двутарифен електромер, който позволява прилагането на две различни тарифи през денонощието.

Намалената тарифа се прилага предимно в нощните часове от години, но сезонно и в обедните.

С новия пакет регулации по-ниската цена ще се прилага в интервалите, в които има излишък на производство от ВЕИ- например по обяд, когато производството от фотоволтаични инсталации е максимално.

Тази промяна ще създаде стимул за потребителите да прехвърлят потреблението си в тези интервали.

Втората група включва големи и средни предприятия, които се захранват от мрежите с високо и средно напрежение.

Големите потребители с ниско напрежение, които имат „умни“ електромери, позволяващи прилагането на повече тарифи в рамките на денонощието, също влизат във втората група на потребителите.

Предвижда се в бъдеще още повече потребители да имат умни електромери, за да може многотарифните фактури да навлязат в целия пазар.

Целта на регулациите е да се въведат мерки за управление на търсенето на електроенергия.

„Вместо ограничаване на производството от ВЕИ (което се прилага в момента, когато търсенето е недостатъчно за оползотворяване на „зелената“ енергия) ще използваме енергията, която (сега) се губи,“ каза източникът от министерството.

„Тази адаптация ще свали цените, защото ще намали потреблението в часовете, в които енергията е най-скъпа,“ допълни той.

Според първоначални данни, бизнес потребителите могат по-лесно да планират оперативните си дейности в рамките на деня в сравнение с домакинствата, доколкото в обедните часове, когато производството на фотоволтаични инсталации е най-голямо, работещите не са в домовете си.