ГЕНИТЕ НЕ ЛЪЖАТ: Най-близки сме с гърците и италианците

Тюрко-алтайският ни произход май ще се окаже измама

Новини
14:51 - 22 Октомври 2019
2612
ГЕНИТЕ НЕ ЛЪЖАТ: Най-близки сме с гърците и италианците

Преди няколко години български и италиански учени се заеха да установят какво се крие в гените на съвременните българи и стигнаха до изненадващи резултати, спрямо изучаваното дълги години от учебниците по история у нас. В тях пишеше, че траките, заедно с прабългарите и славяните са един от трите главни етноса, които при смесването си образуват българската народност.

В същото време се подчертаваше тюрко-алтайския ни произход. Резултатите от научното изследване предизвикаха много отзиви и коментари, които все още продължават. От българска страна освен Медицинския университет, в изследването участват и специалисти от БАН акад. Ангел Гълъбов и Драга Тончева.

"Ние се върнахме доста назад. Пробите ни от траки са от второ-трето хилядолетие пр. Хр., но имахме находка на материал от пето хилядолетие, който не сме включили в нашите резултати, защото решихме, че е по-различна. Работихме съвместно с антрополози и историци, защото ние не сме историци и представяме само генетичната част", разказва Десислава Нешева - специалист в катедра “Медицинска генетика” на Медицинския университет в София.

Интерпретацията на данните става съвместно с историци и антрополози, които са работили с материалите. Първите резултати от изследването са излезли още през 2012 г. и в следващите години са надградили резултатите от тогава. “За прабългарите, това, което получихме като информация, сравнявайки със съвременните българи, се установи, че нямаме тюрко-алтайски произход, т.е. много далече сме от тюрките и алтайците”.

Ние сме много близко до съвременните европейци, до гърците и до италианците. Връзката с италианците се обяснява с алцековите българи.От генетична гледна точка славянският дял е много малък, обяснява още Десислава Нешева.

“В изследването ни антични славянски проби не сме изследвали. Преобладаващо те са имали обичай да изгарят останките на предците си, но сравнявайки съвременните славянски народи и нашите резултати, установяваме, че делът на тези народи са оставили много малък процент като следа или имат някаква връзка с нас генетично. Преобладаващия генофонд идва от древните българи - прабългарите."

Оказва се също така, че прабългарите не са били ниски, набити, с тъмна коса и дръпнати очи, а са били снажен народ, който е бил напредничав в развитието си. 

В момента изследването е в пауза, защото липсва финансиране, въпреки опитите на учените да го продължат.