ГЕРБ-СДС и ДПС: Без заседания на парламента и комисии в предизборна кампания

Актуални новини
14:22 - 16 Април 2024
1597
ГЕРБ-СДС и ДПС: Без заседания на парламента и комисии в предизборна кампания

По време на предизборна кампания за избор на народни представители за Народно събрание (НС) да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите, предвижда проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на НС, сочи справка на страницата на парламента.


В този случай сроковете по правилника спират да текат, с изключение на сроковете за писмени отговори, предвиждат промените.

Главният секретар на Народното събрание в предизборна кампания, когато парламентът не заседава, да осъществява неотложни административни функции на председателя на парламента, предлагат вносителите.

С оглед постигане на равнопоставеност между кандидатите в предизборна кампания се предлага в този период да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите, са мотивите на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Предлага се също да отпадне разпоредбата, според която, когато след обявеното време за начало на заседанието кворумът не е налице, парламентарна комисия да може да заседава и при наличния състав, като в този случай може да се провеждат само контрол, изслушвания и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове.