Хърватия въвежда европейска карта за хора с увреждания

Балкани
12:54 - 31 Януари 2024
1492
Хърватия въвежда европейска карта за хора с увреждания

Хърватия започна процес на издаване на европейски карти за хора с увреждания и европейски карти за паркиране за инвалиди в рамките на предложение на Европейската комисия, съобщи хърватският сайт „Индекс“. Хърватия е първата страна в Европейския съюз, която въвежда новите карти за хора с увреждания.

Картата на ЕС за хора с увреждания ще служи като доказателство за статут на лице с увреждане във всички страни членки на ЕС. Тя ще осигурява на притежателите си равен достъп до специални условия и преференциално третиране навсякъде в Евросъюза.

Специалните условия се прилагат при използване на обществения транспорт, участие в културни прояви и посещения на музеи, развлекателни и спортни центрове, увеселителни паркове и др. Специалните условия могат да включват свободен вход, намалени цени, приоритетен достъп, личен асистент, помощни средства за подпомагане на двигателната способност.

Издаването на европейска карта за хора с увреждания няма да спре издаването на национална такава, а само ще я допълва.

Европейската карта за паркиране на хора с увреждания ще гарантира използването на места за паркиране и съоръжения, запазени за хора с увреждания, във всички страни на ЕС. Тя ще замени националните карти за паркиране.

Инициативата за двете карти е в изпълнение на ангажимента, поет от ЕК в Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.